Tökmə üçün mum kütlələri

G-1M-2
Aero mühərriklərinin turbin bıçaqlarını tökmək üçün mum qarışığı
MBS-15
Traktor/kənd təsərrüfatı maşınqayırma zavodlarında dəqiq itmiş mum döküm emalatxanalarında polad itkisi mum tökmə üçün mum birləşməsi
MBS-3A
Polad itmiş mum tökmə üçün mum birləşməsi
P-3
Ümumi maşınqayırma sahələrində dəqiq itmiş mum döküm emalatxanaları üçün mum qarışığı