Mini konteynerlər

Maks mini dəniz konteynerləri aşağıdakı son nəşr standart və qaydalarının tələblərinə uyğun olaraq dizayn olunur, istehsal olunur və sınaqdan keçirilir.

  • DNV2.7-1 – Dəniz konteynerləri;
  • EN 12079 – Dəniz konteynerləri – Dizayn, tikinti, sınaq, yoxlama işarəsi;
  • ISO 1161 – Seriya 1 yük konteynerləri üçün künc armaturlarının spesifikasiyası