Quru məhsullar konteyneri

Dənizdə quru mallar üçün qablar

Maks Konteynerlər quru malların dəniz konteynerləri aşağıdakı son standart və qaydalarının tələblərinə uyğun olaraq dizayn, istehsal və sınaqdan keçirilmişdir.

 • DNV2.7-1 – Dəniz konteynerləri;
 • EN 12079 – Dəniz konteynerləri – Dizayn, tikinti, sınaq, yoxlama markalanması;
 • ISO 1161 – Seriya 1 yük konteynerləri üçün künc armaturlarının spesifikasiyası;
 • CSC – Təhlükəsiz qablar üçün beynəlxalq konvensiya (yalnız 20 ‘modellərdə).

Quru mallar üçün 6x6x8

6x6x8 quru mallar dəniz konteynerləri aşağıdakı son standart və qaydalarının tələblərinə uyğun olaraq dizayn, istehsal və sınaqdan keçirilmişdir.

 • DNV2.7-1 – Dəniz konteynerləri;
 • EN 12079 – Dəniz konteynerləri – Dizayn, tikinti, sınaq, yoxlama markalanması.

Ümumi istifadə:

 • Dəniz platformalarında yüklərin, alətlərin, maşın və avadanlıqların dənizdə qaldırılması, saxlanması və daşınması üçün idealdır.

Xarici ölçü: 1830mmx1830mmx2438mm
Daxili ölçü: 1668mmx1728mmx2116mm
Çəki: 1,350 kq
Brüt Çəki: 5,000 kq
Rəng: RAL 5010

Quru mallar konteyner 8x6x8

8x6x8 Quru Məhsullar Konteyner, aşağıdakı son buraxılış standart və qaydalarının tələblərinə uyğun olaraq dizayn, istehsal və sınaqdan keçirilmişdir.

 • DNV2.7-1 – Dəniz konteynerləri;
 • EN 12079 – Dəniz konteynerləri – Dizayn, tikinti, sınaq, yoxlama markalanması.

Ümumi istifadə:

 • Dəniz platformalarında yüklərin, alətlərin, maşın və avadanlıqların dənizdə qaldırılması, saxlanması və daşınması üçün idealdır;

Xarici ölçü: 2438mmx1830mmx2438mm
Daxili ölçü: 2275mmx1735mmx2076mm
Çəki: 1500 kg
Brüt Çəki: 6,000 kg
Rəng: RAL 5010

Quru mallar konteyner 10x8x8.6

10x8x8.6 Quru Mal Konteynerləri aşağıdakı son buraxılış standart və qaydalarının tələblərinə uyğun olaraq dizayn, istehsal və sınaqdan keçirilmişdir.

 • DNV2.7-1 – Dəniz konteynerləri;
 • EN 12079 – Dəniz konteynerləri – Dizayn, tikinti, sınaq, yoxlama markalanması;
 • ISO 1161 – Seriya 1 yük konteynerləri üçün künc armaturlarının spesifikasiyası;
 • CSC – Təhlükəsiz qablar üçün beynəlxalq konvensiya.

Ümumi istifadə:

 • Dəniz platformalarında yüklərin, alətlərin, maşın və avadanlıqların dənizdə qaldırılması, saxlanması və daşınması üçün idealdır;

Xarici ölçü: 2991mmx2438mmx2591mm
Daxili ölçü: 2825mmx2348mmx2260mm
Çəki: 2,010 kq
Brüt Çəki: 10,000 kq
Rəng: RAL 5010

Quru mallar konteyner 20x8x8.6

20x8x8’6 Quru Mal Konteynerləri aşağıdakı son buraxılış standart və qaydalarının tələblərinə uyğun olaraq dizayn, istehsal və sınaqdan keçirilmişdir.

 • DNV2.7-1 – Dəniz konteynerləri;
 • EN 12079 – Dəniz konteynerləri – Dizayn, tikinti, sınaq, yoxlama markalanması;
 • ISO 1161 – Seriya 1 yük konteynerləri üçün künc armaturlarının spesifikasiyası;
 • CSC – Təhlükəsiz qablar üçün beynəlxalq konvensiya.

Ümumi istifadə:

 • Dəniz platformalarında yüklərin, alətlərin, maşın və avadanlıqların dənizdə qaldırılması, saxlanması və daşınması üçün idealdır;

Xarici ölçü: 6058mmx2438mmx2591mm
Daxili ölçü: 5888mmx2330mmx2257mm
Çəki: 4000 kq
Brüt Çəki: 20,000 kq
Rəng: RAL 5010

Quru mallar konteyner 20x8x9.6

20x8x9’6 Quru Mal Konteynerləri aşağıdakı son buraxılış standart və qaydalarının tələblərinə uyğun olaraq dizayn, istehsal və sınaqdan keçirilmişdir.

 • DNV2.7-1 – Dəniz konteynerləri;
 • EN 12079 – Dəniz konteynerləri – Dizayn, tikinti, sınaq, yoxlama markalanması;
 • ISO 1161 – Seriya 1 yük konteynerləri üçün künc armaturlarının spesifikasiyası;
 • CSC – Təhlükəsiz qablar üçün beynəlxalq konvensiya.

Ümumi istifadə:

 • Dəniz platformalarında yüklərin, alətlərin, maşın və avadanlıqların dənizdə qaldırılması, saxlanması və daşınması üçün idealdır;

Xarici ölçü: 6058mmx2438mmx2896mm
Daxili ölçü: 5888mmx2330mmx2562mm
Çəki: 4,250 kq
Brüt Çəki: 20,000 kq
Rəng: RAL 5010

Quru mallar üçün konteyner ikiqat qapılı 20x8x8.6

20x8x8’6 Cüt Qapılı Quru Mal Konteynerləri aşağıdakı son buraxılış standart və qaydalarının tələblərinə uyğun olaraq dizayn, istehsal və sınaqdan keçirilmişdir.

 • DNV2.7-1 – Dəniz konteynerləri;
 • EN 12079 – Dəniz konteynerləri – Dizayn, tikinti, sınaq, yoxlama markalanması;
 • ISO 1161 – Seriya 1 yük konteynerləri üçün künc armaturlarının spesifikasiyası;
 • CSC – Təhlükəsiz qablar üçün beynəlxalq konvensiya.

Ümumi istifadə:

 • Dəniz platformalarında yüklərin, alətlərin, maşın və avadanlıqların dənizdə qaldırılması, saxlanması və daşınması üçün idealdır;

Xarici ölçü: 6058mmx2438mmx2591mm
Daxili ölçü: 5838mmx2330mmx2255mm
Çəki: 4,400 kq
Brüt Çəki: 20.000 kq
Rəng: RAL 5010

Quru mallar lonteyneri yan qapılı 10x8x8.6

10x8x8’6 Yan Qapılı Quru Mal Konteynerləri aşağıdakı son standart və qaydalarının tələblərinə uyğun olaraq dizayn, istehsal və sınaqdan keçirilmişdir.

 • DNV2.7-1 – Dəniz konteynerləri;
 • EN 12079 – Dəniz konteynerləri – Dizayn, tikinti, sınaq, yoxlama markalanması;
 • ISO 1161 – Seriya 1 yük konteynerləri üçün künc armaturlarının spesifikasiyası;
 • CSC – Təhlükəsiz qablar üçün beynəlxalq konvensiya.

Ümumi istifadə:

 • Dəniz platformalarında yüklərin, alətlərin, maşın və avadanlıqların dənizdə qaldırılması, saxlanması və daşınması üçün idealdır;

Xarici ölçü: 2991mmx2438mmx2591mm
Daxili ölçü: 2807mmx2264mmx2214mm
Çəki: 2,400 kq
Brüt Çəki: 10,000 kq
Rəng: RAL 5010

Okiqat qapılı quru mallar üçün konteyner 10x8x8.6

10’x8’x8’6 “İki Qapılı Quru Mal Konteynerləri aşağıdakı son buraxılış standart və qaydalarının tələblərinə uyğun olaraq dizayn, istehsal və sınaqdan keçirilmişdir.

 • DNV2.7-1 – Dəniz konteynerləri;
 • EN 12079 – Dəniz konteynerləri – Dizayn, tikinti, sınaq, yoxlama markalanması;
 • ISO 1161 – Seriya 1 yük konteynerləri üçün künc armaturlarının spesifikasiyası;
 • CSC – Təhlükəsiz qablar üçün beynəlxalq konvensiya.

Ümumi istifadə:

 • Dəniz platformalarında yüklərin, alətlərin, maşın və avadanlıqların dənizdə qaldırılması, saxlanması və daşınması üçün idealdır;

Xarici ölçü: 2991mmx2438mmx2591mm
Daxili ölçü: 2771mmx2352mmx2260mm
Çəki: 2,200 kq
Brüt Çəki: 10,000 kq
Rəng: RAL 5010

Qoşa qapılı quru mallar konteyneri 40x8x9.6

40x8x9’6 İki Qapılı Quru Mal Konteynerləri aşağıdakı son buraxılış standart və qaydalarının tələblərinə uyğun olaraq dizayn, istehsal və sınaqdan keçirilmişdir.

 • DNV2.7-1 – Dəniz konteynerləri;
 • EN 12079 – Dəniz konteynerləri – Dizayn, tikinti, sınaq, yoxlama markalanması;
 • ISO 1161 – Seriya 1 yük konteynerləri üçün künc armaturlarının spesifikasiyası;
 • CSC – Təhlükəsiz qablar üçün beynəlxalq konvensiya.

Ümumi istifadə:

 • Yüklərin, alətlərin, maşın və avadanlıqların dəniz platformalarında saxlanması və daşınması üçün idealdır;

Xarici ölçü: 12192mmx2438mmx2896mm
Daxili ölçü: 11970mmx2330mmx2461.5mm
Çəki: 7,000 kq
Brüt Çəki: 20,000 kq