Sağlamlıq və təhlükəsizlik

Maks şirkəti öz işçilərini, ictimaiyyəti, müştərilərimizi və ərazimizi ziyarət edənlərin sağlamlıq və təhlükəsizliyi təmin edir

Etdiyimiz hər şey 100% təhlükəsiz işləməyə yönəlməyimizdən qaynaqlanır.

  • ISO 18001 sağlamlıq və təhlükəsizlik idarəetmə sistemi
  • Xüsusi sağlamlıq və təhlükəsizlik idarəetmə qrupu
  • Hərtərəfli təhlükəsizlik təlimatları, risk qiymətləndirmələri, metod bəyanatları və təhlükəsiz iş prosedurları
  • Daimi təhlükəsizlik yoxlamaları və yoxlamalar
  • Müvafiq təhlükəsizlik sxemlərində – CSCS, CPCS, ALLMI -də akkreditə olunmuş işləyənlər
  • Effectively communicate with our clients ensuring all parties legal responsibilities are met.