Diqqətli konstruktorlar


Düşündürücü Konstruktorlar Sxemi (CCS), geniş ictimaiyyətə, işçi qüvvəsinə və ətraf mühitə qarşı əla standartlar göstərən inşaat qruplarını tanımaq üçün hazırlanmışdır.

İnşaat sektoru, bütün həyatımıza çox böyük təsir göstərir, çoxlu inşaat həssas və qurulmuş yerlərdə aparılır. Hər hansı bir layihənin uğurla həyata keçirilməsi üçün təmiz, təhlükəsiz iş sahələrinin qurulması tələb olunur. Maks şirkətinin bütün ‘razil’ri Diqqətli Konstruktorlar Sxemində qeydiyyata alınmışdır və buna görə də qurma proseslərimizdə səlahiyyətli idarəetmə, səmərəlilik təmin etməyimizi və ətraf mühitlə bağlı hər hansı bir problem barədə məlumatlılığımızı artırmağımızı təmin edirik.

Bu qayğı və diqqət cəmiyyətin müsbət iştirakına kömək edir.