Ekologiyanın qorunması

Maks şirkti ətraf mühit idarəetmə sisteminin (EMS) yaxşı idarəçilik yolu ilə tətbiq olunmasını təmin edir. İnşaatçısı olaraq ekoloji cəhətdən təmiz layihələrin dizaynı, satın alınması və inşası üçün möhkəm, davamlı prosedurları həyata keçirmək imkanı əldə edirik. Bu prosedurlar layihənin dizaynına və ətraf mühitə və onun tərkibindəki kritik təbii ehtiyatlara aşağı təsir göstərən materialların spesifikasiyasına aiddir.

Satış metodlarımız EMS-ə uyğundur, buna görə istifadə olunan materialın keyfiyyəti və mənbəyi vacibdir. Bərpa olunmayan mənbələrdən əldə edilən təbii materialların istifadəsi sona çatır. Bunun əvəzinə bərpa olunan mənbələrdən olan materialların seçilməsi təşviq olunur. Təchizat zəncirimizdən materiallarının mənbələrini, yəni The Forest Stewardship Council® (FSC) iş üsullarını və enerji mənbələrini yoxlamaq arzu olunandır. Təkrar emal edilmiş aqreqatların (əzilmiş beton və s.) istifadəsinin qarşısı alınmalıdır. Layihələrimizi ətraf mühitə uyğun şəkildə başa çatdırmaq üçün müştərilər, digər dizaynerlər və planlaşdırma orqanları ilə sıx əməkdaşlıq edirik. İnşaat metodologiyamız, yüksək nisbətdə taxta komponentlərdən istifadə etməklə müasir tikinti metodlarını özündə birləşdirir və nəticədə enerjiyə qənaət edən strukturlarla nəticələnir. Son dərəcə yüksək hava sızdırmazlığı və istilik izolyasiya xüsusiyyətlərinə nail ola bilən sağlam detalların faydası var.

Maks şirkəti dayanıqlı inkişafı aktiv şəkildə təşviq edir və təchizatçılarını və alt podratçılarını həvəsləndirir:

 • ISO 14001 ətraf mühit tələblərini nəzərə alaraq bütün məhsulları istehsal edən və mümkün olduğu təqdirdə materialları davamlı mənbələrdən əldə edərək yeni məhsulların hazırlanmasında liderliyi qoruyun.
 • Ətraf mühitə fayda verən təşəbbüsləri dəstəkləyirik.
 • Bütün əlaqədar ətraf mühit qanunvericiliyinə cavab verir.
 • Geri çevrilmə və təkrar istifadə yolu ilə bütün əməliyyatlarda xammal istehlakını azaltmağa çalışırıq.
 • İşəgötürənlərini ətraf mühitə uyğun bir şəkildə işləməyə öyrtmək və həvəsləndirmək.
 • Ətraf mühitin məqsəd və hədəflərini vaxtaşırı nəzərdən keçirtmək.

Əlavə olaraq:

 • Taxta yan məhsulları başqa məhsullara çevrilə bilər, məsələn. lövhə, tullantıların aradan qaldırılması.
 • Taxta konstruksiya yüksək istilik səmərəliliyi əldə edirik.
 • İnşaat üsulları daha sürətli və daha qənaətlidir.
 • Yerdən 80 metr məsafədə qazılmış olan yerüstü istilik nasosları.
 • Günəş panelləri ilə məişətdə sitifadə olunan isti su.
 • Yağış suyu yığımı.

Bu öhdəlikləri yerinə yetirmək üçün ətraf mühitin performansı mövcud ən yaxşı təcrübəyə qarşı ətraf mühitin performansını qiymətləndirmək üçün mütəmadi olaraq yoxlamalar və təhlillərlə izlənilir.

Bütün icarəyə götürülə bilən bir donanmaya FSC® sertifikatı tətbiq etməyin bu yenilikçi konsepsiyası Maks Company müştərilərinə ağacdan hazırlanan bütün məhsulların yaxşı idarə olunan bir qaynaqdan və ya istehlakçıdan sonrakı tullantılardan əldə edildiyinə zəmanət verir.