Foto və Video

İZOLYASİYA PROTOTERMİNİN TƏTBİQİ BARƏDƏ

İstilik izolyasiya materialının tətbiqindən əvvəl

İstilik izolyasiyası PROTERM tətbiq edildikdən sonra

Səkkiz aydan sonra örtük yoxlanılması

İstilik izolyasiya materialının tətbiqindən əvvəl

İstilik izolyasiyası PROTERM tətbiq edildikdən sonra

İstilik izolyasiya materialının tətbiqindən əvvəl

İzolyasiya PROTERMinin tətbiqi

İzolyasiya PROTERMinin tətbiqi

PROTERM tətbiqindən sonra