İş alətləri konteynerləri

Maks iş alətləri konteynerləri ən son standart və qaydalarının tələblərinə uyğun olaraq dizayn edilmiş, istehsal edilmiş və sınaqdan keçirilmişdir.

DNV2.7-1 – Offşor konteynerlər;
EN 12079 – Offşor konteynerlər – Dizayn, tikinti, sınaq, yoxlama nişanı;