Çərçivəli yükdaşıma konteynerləri

Son standart və qaydaların tələblərinə uyğun olaraq dizayn edilmiş, istehsal edilmiş və sınaqdan keçirilmişdir.

DNV2.7-1 – Offşor konteynerlər;
EN 12079 – Offşor konteynerlər – Dizayn, tikinti, sınaq, yoxlama nişanı;