Dolgu Texnologiyası

Təyinat:
Balastın son dozası, yol qaldırılması, balast prizmasının bütün həcminin sıxılması, yamaclarının sıxlaşdırılması və trassın bütün növlər üçün səviyyə, profil və planda düzəldilməsi üzrə bir iş kompleksinin mexanikləşdirilmiş icrası üçün nəzərdə tutulmuşdur. yol təmirində olduğu kimi yeni dəmir inşasında da əzizəm.

Xidmət komandası:
6 sürücü

Xüsusiyyətlər:
Məhsuldarlıq, km / s – 3-ə qədər
Dizel gücü, elektrik enerjisi – 300
Keçirilən əyrilərin minimum radiusu, m – 300
Nəqliyyat sürəti, km / saat – 80